...

Sökordsanalys – Så får du fler besökare till din hemsida

Översikt

Detta är del 2 av vår SEO kurs: Vad är SEO | Sökordsanalys | KonkurrentanalysOn pageOff Page | Teknisk SEO | Lokal SEO

 

Vet du hur din målgrupp söker efter ditt innehåll?

I den här artikeln vill vi hjälpa dig att avgöra vilka strategiska nyckelord du ska inkludera i innehållet på din webbplats. Nyckelordsforskning och analys handlar om att förstå din målgrupp och upptäcka hur de söker efter ditt innehåll, dina tjänster eller produkter.

Nyckelordsforskning ger dig specifika sökdata som hjälper dig att besvara frågor som t.ex:

 • Vad söker folk efter?
 • Hur många människor söker efter det?
 • I vilket format vill de ha informationen?

Före sökordsanalysen bör du ställa följande frågor till dig själv

Innan vi som SEO-experter kan hjälpa våra kunder att växa med hjälp av beprövade SEO-strategier måste vi först förstå vilken typ av företag de är och, ännu viktigare, vem som är deras målgrupp och, ännu viktigare, vilka mål denna målgrupp har.

Sökordsforskning tar tid. Till en början kanske du tror att du redan vet vilka termer du vill ranka för. Men mellan vad du tror eller vill och vad din målgrupp vill kan det finnas stora skillnader.

Om du fokuserar på din målgrupp och sedan använder nyckelordsdata för att vässa de insikter du har fått kommer du att kunna genomföra mer framgångsrika SEO-kampanjer.

 

Specialister på digital annonsering - vi tar ett helhetsansvar!

 

Ställ dig själv frågor
För att förbättra och få rätt strategiska nyckelord för din webbplats måste du först förstå lite mer om dina potentiella kunder på nätet. För att göra detta kan du ställa dig själv frågor som t.ex:

 

 • Vilka typer av (de olika produkter du säljer) söker folk efter?
 • Vem söker efter dessa termer?
 • När söker folk efter dina produkter? ( Finns det säsongstrender under året? )
 • Hur söker folk efter dina produkter?
 • Vilka ord använder de?
  Vilka frågor ställer de?
 • Görs fler sökningar på mobila enheter?
 • Varför söker människor efter just dina produkter?
 • Var befinner sig potentiella kunder – lokalt, nationellt eller internationellt?

 

Att besvara dessa frågor är ett viktigt planeringssteg som kommer att vägleda din sökordsforskning och hjälpa dig att skapa bättre innehåll.

 

Du kanske har ett sätt att beskriva vad du gör, men hur söker din målgrupp efter de produkter, tjänster eller den information du tillhandahåller? Att besvara denna fråga är ett viktigt första steg i nyckelordsanalysen.

 

Verktyg för sökordsanalys

Med hjälp av verktygen kan du analysera och avgöra hur du ska gå vidare i en korrekt nyckelordsanalys. Du bör inte bestämma om du vill täcka in ett visst nyckelord på din webbplats enbart genom intuition. Det är viktigt att vara intuitiv, men du kan inte basera hela din strategi på intuition.

 

Du har förmodligen flera nyckelord i åtanke som du vill ranka för. Dessa kommer att vara dina produkter, tjänster eller andra ämnen som din webbplats tar upp, och är utmärkta inledande nyckelord för din forskning.

 

Skriv in dessa nyckelord i ett verktyg för nyckelordsplanering för att ta reda på den genomsnittliga månatliga sökvolymen och liknande nyckelord. Det är alltid en bra idé att bekräfta uppgifterna med hjälp av olika professionella verktyg.

 

När du har angett dina inledande nyckelord i ett verktyg för sökordsforskning kommer du att börja upptäcka andra nyckelord, vanliga frågor och ämnen för ditt innehåll som annars kanske skulle gå obemärkt förbi. Under upptäcktsfasen kan det hjälpa dig att avgöra vilka varianter av dina nyckelord som är mest populära hos sökmotorerna. Vi kommer att presentera tre verktyg som du kan använda för att söka efter nya nyckelord:

 

Specialister på digital annonsering - vi tar ett helhetsansvar!

 

Google Ads Keyword Planner
Google Ads Keyword Planner: Det är Googles officiella verktyg för nyckelordsanalys och ger de mest exakta uppgifterna om månatliga sökningar. Du bör dock inte alltid välja 100 % av de nyckelord som planeraren tillhandahåller. Förutom sökvolymen bör du ta hänsyn till det föreslagna budet och konkurrensen för sökorden.

 

Föreslagna bud: Gör att du kan se nyckelordsalternativ för att hjälpa dig att kontrollera din budget. Ditt föreslagna bud beräknas genom att ta hänsyn till den kostnad per klick (CPC) som andra annonsörer betalar för sökord med samma plats och inställningar för söknätverk som du har valt.

Konkurrens: Låter dig filtrera sökord efter hur svårt det kommer att vara att få en topposition med dem. Du kan filtrera efter hög, medelhög och låg svårighet.

 

 

SEMrush
SEMrush: är ett SEO-verktyg som kan användas för mycket mer än bara sökordsforskning. Som namnet antyder var SEMrush från början specialiserat på SEM. Men det har anpassat sig till tiden och är också ett mycket kraftfullt SEO-verktyg.

 

SEMrush spårar den nyckelordsstrategi som används av konkurrenter, gör SEO-revisioner av din blogg, letar efter backlinkingmöjligheter och mycket mer. Idag är detta verktyg betrodd av marknadsförare runt om i världen och används av ett stort antal företag, stora som små.

 

Medan Google Keyword Planner är gratis är SEMrush avgiftsbelagt. Det är mer omfattande, i den meningen att det erbjuder fler analysalternativ, t.ex:

 

Du kan se vilka nyckelord som används av dina konkurrenter.
Möjliga nyckelord som du för närvarande inte använder (nya idéer).
Den har ett större utbud av olika nyckelord jämfört med Google Keyword Planner.
Ger dig möjlighet att analysera konkurrensen i SERP.
Det är lämpligt att granska både, Google Keywords planner och SEMrush innan du vidtar åtgärder.

 

Ahrefs

Ahrefs: var ursprungligen känt som ett verktyg för länkanalys. Men på grund av den imponerande tillväxten av sin databas har Ahrefs lyckats matcha eller till och med överträffa SEMrushs noggrannhet.

Precis som med SEMrush kan du med Ahrefs se vilka sökord dina konkurrenter rankar för eller var de rankar för det sökord du analyserar.

Dessutom erbjuder den dig också alternativet ”Keyword Explorer” för att få fram många nyckelord från ett givet nyckelord.

 

Sökvolym för nyckelord

Sökvolym för nyckelord avser volymen (eller antalet) sökningar för ett visst nyckelord under en viss tidsperiod. Sökvolymen för nyckelord är i allmänhet ett genomsnitt för att ge en uppfattning om konkurrenskraften hos en sökterm. Dessa uppgifter gör det möjligt för SEO-experter och marknadsförare att se hur vissa sökord genererar trafik över tid.

 

Säsongsmässighet spelar ofta en viktig roll för sökvolymen för nyckelord. Webbplatser som är sökmotorer och jämförelser av erbjudanden kan börja sina sökordssökningar i stil med ”julklappsidéer” i juli, men de flesta människor väntar till oktober eller november innan de utför denna typ av sökning.

 

Det är viktigt att titta på antalet sökningar när man analyserar ett specifikt nyckelord. Ju fler sökningar ett nyckelord har, desto mer trafik får vi och desto mer publik kan vi nå. Men hur vet vi vilket volymintervall vi ska rikta in oss på? För ju mer volym, desto mer konkurrens och desto svårare blir det att få en bra position.

 

De verktyg som nämns ovan kommer att vara viktiga. De kommer att göra det möjligt för dig att ta reda på vilka sökord som verkligen är relevanta för din webbplats, med hänsyn till ovanstående punkter.

 

I processen att upptäcka relevanta sökord för ditt innehåll kommer du förmodligen att märka att sökvolymen för dessa sökord varierar kraftigt. Även om det definitivt ligger i ditt intresse att försöka täcka in de söktermer som din målgrupp söker efter, kan det i vissa fall vara mer fördelaktigt att försöka rikta in sig på termer med lägre sökvolym eftersom de är mycket mindre konkurrensutsatta.

 

Eftersom både nyckelord med hög och låg konkurrens kan vara fördelaktiga för din webbplats kan det hjälpa dig att prioritera nyckelord och välja de som ger din webbplats den största strategiska fördelen om du lär dig mer om sökvolym.

 

Specialister på digital annonsering - vi tar ett helhetsansvar!

 

Balansera sökordsvolym och konkurrens

Det finns två avgörande faktorer att ta hänsyn till: volym och konkurrenskraft. Nyckelord med högre volymer innebär mer potentiell exponering eller procentuell andel intryck, men är sannolikt mer konkurrensutsatta. Detta gör det i sin tur svårare att rankas för dessa termer, eftersom du sannolikt kommer att ställas mot väletablerade annonsörer och webbplatser, eller högre CPC:er om du gör SEM på dessa ord som en del av en kampanj för betalda sökningar.

 

När du undersöker sökvolymen för vissa sökord, den allmänna avsikten och populariteten kommer du att besvara de frågor som din publik vill ha svar på.

 

Användarens sökintention

Att känna till användarens sökintention är avgörande för att kunna placera sig väl i sökmotorerna. Det är viktigare att din webbplats tar upp det problem som användaren försöker lösa än att din webbplats innehåller de sökord som användaren använder.

 

SEO-experter vet att nyckelord och long tail keywords återspeglar mycket mer än bara användarens sökfrågor. Användarens eventuella intentioner bör beaktas när du inkluderar nyckelord i innehållet på din webbplats.

 

Här är några exempel på frågetyper baserade på användarens intentioner:

Informationssökning: Användare som gör en informationssökfråga söker användbara lösningar eller svar på specifika frågor.
Kommersiell sökfråga: Användarna har en specifik kommersiell avsikt. Long tail keywords som innehåller ord som till exempel ”buy”, ”order”, ”book” ger viktig information om användarnas avsikt.

 

Varumärkesrelaterade sökfrågor: Användare som söker efter en specifik produkt eller tjänst som är kopplad till ett specifikt varumärke. Dessa användare befinner sig mycket långt framme i försäljningstrappan, därför kan dessa sökfrågor användas för att öka konverteringsgraden.

 

När SEO-experter utför sökordsforskning måste de gruppera de olika möjliga intentionerna inom sökfrågorna. Sökmotorer identifierar och rankar de mest relevanta webbplatserna för användaren och vill tillfredsställa användarens behov i samma process. Därför är det viktigt att dessa faktorer inkluderas.

 

För att få en grov uppfattning om vilka sökintentioner som sökmotorerna tolkar på en viss sökfråga kan man göra en sökning på ett visst sökord och titta på de översta placeringarna. Sökmotorer är mycket bra på att tyda sökfrågornas intentioner för att kunna generera bättre sökresultat.

 

Nu när du känner till de mest relevanta faktorerna att ta hänsyn till vid analys och forskning av nyckelord och de olika verktyg du kan använda kan du börja din sökordsforskning.

 

Steg för att genomföra en korrekt sökordsanalys

 

Steg 1: Gör en lista över relevanta ämnen utifrån din verksamhet.
Fundera på vilka ämnen du vill ranka för. Du kommer att komma fram till flera grupper av ämnen som du anser vara viktiga för din verksamhet.

Sätt dig i dina köpare personas skor: vilka typer av ämnen skulle din målgrupp söka på som du vill att ditt företag ska hittas för?

När du har fått fram dina grupper av relevanta ämnen är det ett bra tillfälle att analysera sökvolymen för varje ämne. Med hjälp av dessa uppgifter kan du ta reda på hur viktiga dessa ämnen är för din målgrupp och hur många olika undergrupper du kan behöva skapa innehåll för.

 

Steg 2: Identifiera nyckelord för varje ämnesgrupp
Identifiera de nyckelord och nyckelordsfraser som du anser vara viktiga att rankas för på sökmotorernas resultatsidor eftersom din målkund förmodligen utför sökningar på dessa specifika termer.

I det här steget behöver du inte komma fram till din slutgiltiga lista över nyckelordsfraser. Vad du behöver är att brainstorma alla nyckelord och fraser som du tror att potentiella kunder kan använda för att söka efter innehåll relaterat till den specifika ämnesområdet.

När du har din slutliga lista är det återigen dags att använda de SEO-verktyg som tidigare nämnts.

Mängden nyckelord som krypteras av Google ökar för närvarande, och för att komma på nyckelordsidéer kan du därför också fastställa vilka nyckelord som din webbplats faktiskt hittas för. Du behöver Google Analytics för att kunna gå djupt in i din webbplats trafikkällor, ta en djup titt på din organiska söktrafik för att identifiera de nyckelord som människor använder för att komma till din webbplats.

 

Steg 3: Relaterade sökord
Använd Google för att se relaterade söktermer som visas när du skriver in ett sökord.

När du skriver in en specifik fras och scrollar ner till botten av Googles resultat hittar du några förslag på sökningar som är relaterade till din ursprungliga sökning. Dessa sökord kan ge dig idéer till andra sökord som du kanske vill ta i beaktande. Du kan också använda Googles sökfältets autokomplettering för att få nya idéer till sökord:

 

Steg 4: Huvudtermer och långsvansnyckelord
Det är viktigt att ha en lista över huvudtermer och långsvanstermer och blanda dem för att följa en nyckelordsstrategi med långsiktiga mål och kortsiktiga vinster. Huvudtermer söks i allmänhet oftare, vilket gör att de ofta är mycket mer konkurrensutsatta och svårare att rankas för än long-tail-termer.

 

Steg 5: Ta reda på hur dina konkurrenter rankas med de valda nyckelorden.
Att veta vilka nyckelord som dina konkurrenter försöker ranka för är ett utmärkt sätt att hjälpa dig att ge din nyckelordslista ytterligare en dimension.

Om dina konkurrenter rankar för vissa nyckelord som finns på din lista är det en bra idé att arbeta med innehåll som baseras på dessa nyckelord för att förbättra din ranking för dessa nyckelord. Det är viktigt att du inte ignorerar nyckelord som dina konkurrenter inte tycks ranka bra för, eftersom detta kan vara ett utmärkt tillfälle att sticka ut på viktiga termer med mycket låg konkurrens.

Med SEMrush kan du få en rad kostnadsfria rapporter som visar dig de bästa sökorden för en specifik domän. Detta är ett snabbt sätt att få en uppfattning om vilka typer av termer dina konkurrenter rankar för.

Dessutom kan du söka efter nyckelord manuellt i en inkognitobrowser och se vilka positioner dina konkurrenter får.

 

Steg 6: Spåra nyckelord
Slutligen ska du se till att omvärdera dina nyckelord med några månaders mellanrum. Vissa företag utvärderar till och med sina nyckelord varje vecka. Det beror på många faktorer, till exempel konkurrens och den särskilda sektor som du vill ranka inom.

När du får mer auktoritet i SERP-resultaten kommer du att märka att du kan lägga till fler nyckelord i dina listor när du arbetar för att upprätthålla din nuvarande närvaro och växa inom nya områden.

 

Nu när jag har listan med nyckelord, vad gör jag då?

När du har gjort din nyckelordslista (som du måste uppdatera ofta) återstår den viktigaste delen av allt: att skapa unikt och kvalitativt innehåll.

Du bör skapa originalinnehåll utifrån den lista med nyckelord som du har hittat. På så sätt ger du dem den specifika information som din målgrupp letar efter och din avvisningsfrekvens kommer att sjunka. Detta kommer att göra att din placering i sökmotorerna ökar.

Vill du att vi ska hjälpa dig att utföra en professionell sökordsanalys?

 

Behöver du hjälp med SEO?

Svensk Mediabevakning är en SEO-byrå som har många års erfarenhet av att SEO optimera kundernas webbplatser för att göra dem mer attraktiva för sökmotorerna och därmed ranka högre på Google. Kontakta oss på idag för att diskutera hur vi kan optimera din webbplats med en skräddarsydd SEO-plan. Vi jobbar med företag i hela sverige, däribland: SEO Stockholm | SEO Göteborg | SEO Malmö | SEO Lund | SEO Helsingborg | SEO Halmstad | SEO Örebro | SEO Borås | SEO Kristianstad | SEO Kalmar | SEO Växjö | SEO Varberg | SEO Uppsala | SEO Jönköping | SEO Linköping