...

Skapa relationer och synlighet – Off Page SEO

Översikt

Detta är del 5 av vår SEO kursVad är SEO | SökordsanalysKonkurrentanalys | On page | Off Page | Teknisk SEO | Lokal SEO

 

Off-page SEO-tekniker är avgörande för att förbättra din webbplats trovärdighet och synlighet. Här är fem steg för att stärka din off-page SEO och öka din domänauktoritet.

 

Vad är off-page SEO?

Off-page SEO avser all den aktivitet som sker utanför din webbplats och som avgör var du rankas på sökmotorernas resultatsidor (SERP). Att optimera för off-site SEO-rankningsfaktorer är avgörande för att förbättra din webbplats relevans, pålitlighet och auktoritet. Detta återspeglas i Googles algoritmfaktorer, där off-page SEO bidrar till över 50 % av rankingfaktorerna. Att ha en stark SEO-strategi för off-page SEO kan vara skillnaden mellan var du och dina konkurrenter hamnar i SERPs.

 

Hur off-page SEO-tekniker kan förbättra din domänbehörighet (DA)

Om du förbättrar din off-page SEO-prestanda kommer det att direkt korrelera med din domänauktoritetspoäng (DA). Din webbplats DA är en rankingpoäng som avgör din webbplats förmåga att rankas i SERP. Poängen ligger mellan 1 och 100 och baseras på många faktorer, bland annat länkande rotdomäner och antalet totala länkar. Din webbplats DA är inte ett mått som används av Google för att avgöra var du rankas, men är en bra indikator på hur väl din webbplats fungerar ur ett off-site SEO-perspektiv.

Här är fem off-site SEO-tekniker som du kan följa för att se till att din webbplats har de bästa möjligheterna att förbättra sin domänauktoritet och i slutändan rankas högre i SERP.

 

 

1. Skapa värdefulla bakåtlänkar

Att skapa bakåtlänkar är kärnan i off-site SEO och är en teknik som är avgörande för alla webbplatser med ambitionen att rankas på sidan ett. Baklänkar är den främsta rankingfaktorn när Google avgör var din webbplats rankas. Google kommer med större sannolikhet att rangordna en webbplats högre än en annan om en domän har fler bakåtlänkar. Dessutom tar Google även hänsyn till kvaliteten på denna länk, en webbplats med en högre domän som länkar till dig är mycket effektivare än en länk från en webbplats med låg DA. Googles algoritm tar dock hänsyn till länkens relevans för din domän.

 

Det finns två typer av länkar som kan skapas för att öka din SEO-prestanda utanför sidan:

Naturliga länkar: en länk som skapas utan att någon åtgärd vidtas. Detta kan vara antingen en bloggare till exempel, som har en positiv syn på ditt innehåll och länkar till det från sin webbplats. Den här typen av länkar kan vara ett bra tecken på förtroende, uppskattning och godkännande.

Länkar som skapas genom egenreklam: Dessa länkar kan skapas genom att du marknadsför eller marknadsför ditt företag på nätet. Den här typen av länkar kan skapas genom att be kunder att länka till din webbplats eller genom att en influencer delar ditt innehåll.
Att skapa auktoritativa och relevanta bakåtlänkar i linje med den vägledning som ges av stora sökmotorer som Google bör stå i förgrunden i varje digital strategi. Länkar kommer att ge hänvisningstrafik till din webbplats, och Google kommer att betrakta din webbplats som en pålitlig och tillförlitlig datakälla. Men att bygga länkar är hårt arbete och kräver ett långsiktigt strategiskt tillvägagångssätt, men om det görs på rätt sätt kommer din webbplats genomsnittliga rankingposition i sökresultaten sannolikt att förbättras avsevärt.

 

2. Marknadsföring i sociala medier

En av de mest effektiva off-page SEO-teknikerna är att använda sociala medier. Att använda sociala medieplattformar är ett utmärkt sätt att öka räckvidden för ditt innehåll. Sociala medier kan inte bara uppmuntra till fler klick på ditt senaste innehåll, utan kan också vara en viktig källa till värdefulla backlinks från en webbplats med hög DA:

Google har inte direkt sagt att en länk från en social medieplattform gynnar din SEO, även om de har sagt att sociala plattformar crawlas efter data på samma sätt som alla andra webbplatser på webben.

Medan SEO-effekten av en backlink från en social plattform fortfarande är osäker, är en sak som är säker: din sociala profils ranking i SERP. Dina sociala profiler kommer inte bara att rankas, de kommer troligen att rankas i topp för alla varumärkesrelaterade sökord. Om du ser till att dina sociala profiler återspeglar ditt företag och vad det står för kan det påverka användarnas första intryck, särskilt om de inte känner till ditt varumärke. Om du dessutom förstärker insiktsfullt innehåll via sociala plattformar är det troligt att det delas, vilket ökar synligheten och sannolikheten för att ditt innehåll länkas till.

 

3. Gästblogga

Att förse webbplatser från tredje part med gästinnehåll är en annan effektiv teknik för marknadsföring online som också kan ge SEO-fördelar utanför webbplatsen. Det kan vara en artikel om tankeledarskap eller videoinnehåll om hur man gör, något som fångar deras läsares uppmärksamhet. Du bör försöka nå ut till webbplatser från tredje part vars målgrupp liknar din egen, t.ex. nischade facktidningar på nätet. På så sätt ökar du exponeringen och varumärkeskännedomen bland potentiella kunder och ökar chansen att få remitteringstrafik från den webbplatsen. Naturligtvis kommer du också att dra nytta av en värdefull backlink. Att vårda relationer online genom att tillhandahålla insiktsfullt innehåll kan vara en grundläggande källa till kvalificerad trafik och leads.

Kom ihåg att om du placerar innehåll på en webbplats med en stark DA, måste du förse dem med innehåll eller uppgifter som är helt unika och som sannolikt kommer att vara mycket efterfrågade av deras publik.

Kom alltid ihåg att vara strategisk när det gäller webbplatser som du riktar dig till för att placera gästinnehåll, och se till att du når ut till webbplatser som är pålitliga och relevanta för din egen målgrupp.

 

4. Gör inlägg på forum

En webbplats för foruminlägg är ett diskussionsforum online som gör det möjligt för användarna att föra meningsfulla samtal i form av ett postat meddelande. När det utförs på rätt sätt kan forumpostning ge flera fördelar för ditt företag:

Exponering för nya kunder.
Bättre förståelse för dina kunder
Möjlighet att besvara frågor som kunder eller potentiella kunder kan ha.
Forumpostning kräver ett långsiktigt tillvägagångssätt för att bygga upp ett pålitligt rykte bland andra medlemmar i forumet. Identifiera forum med en färdig gemenskap som diskuterar en tjänst som du erbjuder. Detta är ett utmärkt sätt att engagera sig med befintliga eller potentiella kunder på nätet.

Identifiera forumtrådar om ämnen som är relevanta för ditt företag och som du kan ge mervärde, till exempel expertkunskap om ett specifikt ämne för att hjälpa till att besvara en användares fråga. Om det är lämpligt kan det också finnas möjlighet att lägga till en länk tillbaka till din webbplats som en del av en forumdiskussion. Se dock alltid till att denna aktivitet utförs sparsamt och att en baklänk till din webbplats endast läggs upp om den är högst relevant för diskussionen och verkligen bidrar till att besvara en annan användares fråga.

 

5. Lokala listor

Även känd som kataloglistor har lokal SEO alltid varit en konsekvent SEO-teknik utanför sidan. När det görs på rätt sätt kan det vara viktigt att lägga in ditt företag i lokala listor för att öka intäkterna, ryktet och rankningen, särskilt i lokaliserade sökresultat. Lokaliserade sökresultat inkluderar de resultat där användaren hänvisar till en plats som en del av sin sökning, samt de resultat där de resultat som visas bestäms av användarens IP-adress eller plats. Det sistnämnda inkluderar sökningar som ofta hänvisar till fraser som ”nära mig” eller ”i närheten”. Lokala listor är till stor del gratis och kan vara extremt kraftfulla.

Ditt företag kan inte bara dra nytta av en ökad exponering och trafik, utan att listas i lokala kataloger ger möjlighet att bygga upp en värdefull backlink från en webbplats med hög DA. Många kataloger är välkända på webben och du känner förmodligen redan till många av dem:

Det kan verka enkelt att skicka in en lokal lista, men att se till att du ger identisk information i varje lista är avgörande för denna SEO-teknik utanför sidan. Företagsinformation som företagsnamn, adress och kontaktnummer måste vara identiska i alla listor. Detta kan tyckas enkelt, men avvikelser som förkortningar eller felstavningar kan få stora konsekvenser för dina listor eftersom det kan skapa förvirring hos Google. Om detta inträffar kan Google visa fel information eller till och med inte visa din listning alls i SERP.

När lokala listor implementeras korrekt kan de dock vara extremt kraftfulla och kan ge ytterligare affärer från både nationella och internationella målgrupper.

 

Hur börjar du din SEO-strategi utanför webbplatsen?

Att planera din off-site SEO-strategi är inte okomplicerat och kräver en viss nivå av skicklighet och expertis. Om du inte har den lämpliga resursen finns vi här för att göra det lättare för dig.

Vi har hjälpt företag på företagsnivå att uppnå sina digitala mål sedan 1999. Som en topprankad Google- och Sitecore-partner specialiserar vi oss på digital marknadsföring och arbetar nära alla våra kunder med alla aspekter av prestations- och sökmarknadsföring. Vi hjälper gärna till och diskuterar dina projektkrav.

 

Behöver du hjälp med SEO?

Svensk Mediabevakning är en SEO-byrå som har många års erfarenhet av att SEO optimera kundernas webbplatser för att göra dem mer attraktiva för sökmotorerna och därmed ranka högre på Google. Kontakta oss på idag för att diskutera hur vi kan optimera din webbplats med en skräddarsydd SEO-plan. Vi jobbar med företag i hela sverige, däribland: SEO Stockholm | SEO Göteborg | SEO Malmö | SEO Lund | SEO Helsingborg | SEO Halmstad | SEO Örebro | SEO Borås | SEO Kristianstad | SEO Kalmar | SEO Växjö | SEO Varberg | SEO Uppsala | SEO Jönköping | SEO Linköping