...

Konsultation

Få en kostnadsfri konsultation om hur du kan förbättra din marknadsföring! Boka en konsultation där vi går igenom din marknadsföring och ser hu vi skulle kunna utveckla ert företag.

Vill ni bli tydligare, få fler kunder och öka era intäkter?

Vi inleder med en förstudie där vi samlar in och kartlägger all information som behövs för att besvara vem, vad, hur, när och varför. Beroende på era behov kan det handla om ert varumärke, målgrupper, positionering och ert erbjudande. Därefter utformas en strategi och plan.
Specialister på digital annonsering - vi tar ett helhetsansvar!

Stärk er digitala närvaro

Känner ni er målgrupp och deras verkliga drivkrafter? För att er webbplats ska bli så värdefull och skapa så mycket affärsnytta som möjligt är det viktigt med en grundlig analys och att utifrån den skapa en webbstrategi som tar tydligt avstamp i de faktiska behov, beteenden och drivkrafter målgruppen har.

Att ha en tydlig definition av sin målgrupp är A och O. Frågor att ställa sig är: ”vilka riktar sig er webbplats till?” och ”vilka ska den påverka?” Ett viktigt startskott för kunna skapa en webbplats som konverterar och omvandlar är att fullt ut förstå sina potentiella och befintliga användare.

Få fler relevanta kunder

Genom att diskutera och studera deras beteende genom bland annat beteendetester och statistik får vi en bild av vad de söker och hur de surfar. Med denna kunskap som grund kan vi sedan tillsammans sätta den strategiska riktningen och ramverket för er webbplats och på så sätt bättre förstå vilka argument som bör lyftas upp och ges extra fokus på sajten. För i slutändan så vill ju både ni och vi att er nya webbplats skapar resultat. Utan en strategisk målgruppsanpassning riskerar man att chansa för mycket.

Specialister på digital annonsering - vi tar ett helhetsansvar!