...

Google annonsering i Värnamo

Når du rätt kunder i rätt affärsläge?

Google annonser är en av de mest lönsamma annonserna på webben. Till skillnad från traditionell annonsering, tar Googles plattform bara betalt när någon klickar på annonsen. Det innebär att du har total kontroll på hela din Google annonseringen. All data är mätbar och finns tillgänglig för dem som behärskar att analysera. För dem som anlitar en specialist kan annonseringen, på väldigt kort tid, ge en dramatiskt ökad försäljning.

 

Som Google Partner optimerar vi hela din Google annonsering. Vi hjälper dig hitta rätt klickpris, skriva engagerande textinnehåll och design konverterings-optimerade landningssidor. Med hjälp av våra specialister – får du bättre avkastning på hela kampanjen.

En användare optimerar sina Google annonser

Hitta kunder med högst köpavsikt

De populäraste Google-annonserna är sökannonser. 49% av alla Google användare klickar på dem. Sökannonser tillåter dig att hamna högst upp på Googles sökflöde på ett ögonblick. Först väljer du nyckelord och sedan bestämmer klickpris. Det finns förinställda strategier. Men vill du få högre avkastning på investering, kan du inte följa samma strategi som alla andra.

För att dina annonser ska uppnå högsta konverteringsgrad, utför vi först en sökordsanalys och målgruppsanpassar annonserna utifrån den. Vi implementerar även konverteringsspårning, så att du kan övervaka vilka av sökorden som konverterar till kunder. Exakt på kronan kan du se vad en kund kostar och vilken intäkt du får tillbaka. Under hela kampanjens tid, optimerar vi klickpriset så att ni syns, och konverterar mer än era konkurrenter i Värnamo.

Displayannonsera över hela webben

En annan Google-annonsform som ökat i popularitet är display-annonsering. Display-annonser är små bilder som pryder webben på olika hemsidor. Du har säkert stött på dem, även om det ibland går obemärkt förbi. Men det är det som är display-annonsens slagkraft – den verkar i det undermedvetna. Display-annonsering, som i sin karaktär är betydligt billigare än sökannonser, används i första hand för att skapa varumärkeskännedom bland dina kunder. Vilket är det första varumärket kunden tänker på inom din bransch? Med Googles display-annonsering bygger vi upp dig till den första på tanke. Vi sköter allt ifrån annonsdesign till optimering.
Google annonser syns i en tablet
En användare jämför varor genom Google-shopping

Säljer du varor?

Den tredje annonsformen är Google shopping-annonser. Precis som sökannonser, visas shopping-annonser högst upp när någon söker på Google sökmotor. Dina produkter visas med bild, pris och produktinformation. Det som skiljer shopping-annonser från sökannonser är optimering och räckvidd. Istället för att klickoptimera varje sökord, bestämmer man klickpris per produktkategori. Shopping-annonserna behöver inte heller begränsas till Googles sökflöde. Precis som display-annonser, kan shopping-annonser vidga sig över till tredjeparts hemsidor. Säljer du varor i Värnamo? Vi hjälper dig komma igång, och optimera dina shopping-annonser.

Något spännande på gång i Värnamo?

Behöver du konsultation? Vill du komma igång med Google annonsering? Välkommen att kontakta oss. Vi hjälper till med rådgivning och eventuellt samarbetsförslag. Inga köpkrav föreligger. Hos Svensk Mediabevakning får du alltid full support hela vägen.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.